Sản phẩm

Sơmi rơmooc lửng CIMC
Tháng Mười Một 7, 2016
Sơmi rơmooc ximăng rời CIMC
Tháng Mười Một 7, 2016
mooc-xuong-cimc

Sơmi rơmooc xương CIMC


Trọng lượng bản thân : 6120(kg)
Tải trọng: 32.505 (kg)
Kích thước bao: 12.240 x 2500 x 1550 (mm)
Lốp : 11.00R20 – lốp bố thép

Danh mục: .